Makineri për procesim të keshit

Makin për numërimin dhe detektimin e banknotave. ( ALL,EUR,GPB,CHF,USD), Numërim dhe detektim i monedhave, Detektor i falsifikimeve etj.Më Shumë »

Aksesor për paketim të KESHIT

Valixhe të siguruara, ATM Security Seals,  Valixhe për transportim të parave etj.Më Shumë »

Sisteme të avancuara të siguris elektronike

Sistemi CCTV Mbikqyrjes, Vjedhje alarm sistem, Fire Alarm System & Aerosol shuarjee sistem, kontrol qasje dhe pjesëmarrje, koha e qasjes etjMë Shumë »

Dhoma të siguris së lartë dhe kasaforta

Të testuara dhe të çertifikuara kundër vjedhjes, Kualitet i lartë, i monituruar dhe stabil, Mundesia e zhvendosjes së dhomave të sigurisë…Më shumë »

Rreth Nesh

Me 12 vite përvojë të kompanisë dhe me më shumë se 22 vite përvojë individuale në lëmin e Teknologjise elektronike, ne e kemi fituar reputacionin për performancë të lartë dhe besueshmëri e cila është e bazuar në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve të cilat përfaqësojnë inovacion dhe kualitet për një game shumë të gjërë të industrive botrore.  Lexo më shumë>>

Treo Electronics Clients with Contracts